پس از گذشت دو هفته از اعتراضات مردمی ایران که در بسیاری از شهرهای این کشور رخ داده بود، حکومت حسن روحانی تا این لحظه هیچگونه اقدامات اقتصادی ارائه نداده است. کما اینکه، رژیم با سرکوب و بازداشت معترضان، به راه­اندازی راهپیمایی­هایی که از پیش تدارک شده بود اقدام نموده و به نظر می­رسد این راهپیمایی­ها ناشی از ترس مقامات جمهوری اسلامی است.

در همین راستا، رژیم جمهوری اسلامی دستگاه تبلیغاتی و رسانه­ای خود را در سه محور فعال کرده که از یک سو پنهانکاری و سکوت بوده و از سوی دیگر، علیرغم اعتراف مقامات رژیم به وقوع اعتراضات مردمی، ولی معترضان را به جاسوسی برای کشورهای خارجی متهم کرده است. اما مساله­ی سوم، به تبلیغ از اصول رژیم جمهوری اسلامی و تمرکز بر سرکوب و مجازات معترضان اختصاص داده شد.

در واکنشی متهورانه مقامات جمهوری اسلامی که مانند رژیمهای دیکتاتور دیگر، معمولا در چنین شرایط به  سرکوب اعتراضات اقدام می­کنند، به مدت چهار روز راهپیمایی به راه انداخته تا وانمود کنند که مردم ایران همچنان از رژیم جمهوری اسلامی حمایت می­کنند. این اقدام رژیم، واقعا مردم ایران را متحیر کرده که چگونه تمامی جناحهای رژیم چه اصلاح­طلبان، معتدلها و تندروها در این راهپیمایی­ها شرکت کرده­ و مخالفان رژیم جمهوری اسلامی را به خیانت و جاسوسی متهم کردند.

به هر حال، مخالفان رژیم ایران مرحله­ی جدیدی از اعتراضات را آغاز کرده که به نظر می­رسد هرگز متوقف نخواهد شد. این اعتراضات، برای اولین بار موضوع بررسی واقعیتهای ایران را مطرح مرده و سکوت در برابر سیاستهای جمهوری اسلامی که جز ویرانی و به هدر دادن اموال کشور چیزی به همراه نداشته را شکست. البته، راهبرد دکترین رژیم جمهوری اسلامی دخالت در امور داخلی کشورها است و بدون این نوع سیاستها این رژیم نمی­تواند در قدرت دوام بیاورد. لهذا، به نظر می­رسد به سیاستهای مداخله­جویانه­ی خود در منطقه که هزینه­های فراوانی برای کشور و مردم ایران به همراه خواهد داشت ادامه و این مساله به نوبه­ی خود با مخالفت مردم و اعتراض آنها در آینده نزدیک همراه خواهد بود.

از سوی دیگر و به دور از سیاستهای مداخله­جویانه­ی جمهوری اسلامی و جنگهای نیابتی آن در منطقه، به نظر می­رسد بمب ساعتی دیگری در ایران وجود دارد که مسبب اصلی آن رژیم و حکومت روحانی است و احتمالا دامنه­ی اعتراضات مردمی را افزایش خواهد داد. این بمب همانا بودجه­ی سال آینده ایران است. گفتنی است که در بودجه­ سال آینده مبالغ هنگفتی برای ارگانهای امنیتی و نظامی در نظر گرفته شده که یقینا در راستای مطالبات معترضان نیست و شاید برای رژیم چالش­آور و خطرناک باشد.

با رونمایی از بودجه­ی سال آینده ریشه­ی خشم در ایران دوباره جوانه خواهد زد. چراکه، احتمالا مطالبات اقتصادی معترضان برآورده نمی­شود و بودجه­ی در نظر گرفته شده به جیب سپاه پاسداران و نیروی قدس خواهد رفت و شهروندان بی­بضاعت در شرایط وخیم معیشتی خود خواهند ماند. متاسفانه، این وضعیت صرفا به خاطر خواسته­های توسعه­طلبانه­ی آخوندهای و سیاستهای طایفه­ای و منطقه­ای آنها است.

با این وجود، به نظر می­رسد که اولویت با بهبود وضع اقتصادی شهروندان که نیازمندان اکثریت ایرانیها را تشکیل می­دهند. ولی متاسفانه، سیاستهای نظامی رژیم یقینا شکاف طبقاتی و شمار نیازمندان و محرومان را افزایش خواهد داد.

در همین بین، نرخ بیکاری در جامعه­ی ایران که افزایش روزافزون دارد در برخی از مناطق 60 درصد و در مناطقی دیگر 40 درصد گزارش شده است. گفتنی است که آمار نرخ بیکاری ایران از سوی دولت حسن روحانی 12 درصد اعلام شده و به نظر دولت روحانی از پیامدهای احتمالی بیکاری و چالشهای آن در هراس است.

همچنین، براساس گزارشهای آماری گویا 40 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی می­کنند و 70 میلیون از شهروندان ایرانی کمکهای مالی ناچیز از دولت دریافت می­کنند که حسن روحانی این کمکهای مالی که به یارانه در ایران معروف شده در سیاستهای اقتصادی سال آینده کاهش داده است. این مساله، به نوبه­ی خود یک چالش به تمام معنا برای رژیم خواهد بود و احتمالا موجی از اعتراضات مردمی به همراه خواهد داشت.

بنابراین، در ایران مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراوانی وجود دارد که رژیم جمهور اسلامی با مکر و حیله تلاش دارد این را وانمود کند که در ایران مشکلی وجود ندارد. حال، در صورت عدم ارائه­ی راه حل مناسب اقتصادی و سیاسی یقینا مشکلات کشور افزایش بیشتری خواهند یافت. در این بین، مساله­ای که مورد توجه بوده این است که تمامی جناحهای سیاسی جمهوری اسلامی علیرغم اشتباهات سیاسی و اقتصادی رژیم، ولی به حمایت از آن برخواسته و به مطالبات به حق ملتهای ایران بی­توجهی کرده­اند. به هرحال، این مساله به سود جامعه­ و ملتهای ایران است تا واقعیت رژیم و جناحهای آن را بهتر بشناسند و دیگر فریب شعارهای رژیم آخوندی را نخورند.

 مركز مطالعات وتحقيقات المزماة

9 ژانویه 2018