در پشت درب های بسته گفتگوهایی میان سران جمهوری اسلامی، شخصیت ها و جناحهای سیاسی درباره رهبری و سیطره کامل او بر امور کشور و همچنین مساله جانشین رهبر ایران، در حال وقوع است. این مساله به یکی از عمده ترین مسائلی است که منجر به گسترش اختلافات میان جناحهای سیاسی درون رژیم جمهوری اسلامی شده است. حال، علیرغم خواسته علی خامنه ای، مبنی بر دور نگه داشتن موضوع تعیین جانشین رهبری از مناقشات ولی برخی از شخصیت های سیاسی جمهوری اسلامی تلاشهایی برای ایجاد شورا جهت تعیین جانشین رهبر داشته که هاشمی رفسنجانی یکی از این شخصیت ها بوده که بر اثر این مساله او را به قتل رسانده اند. چراکه، سپاه پاسداران و بیت رهبری معتقدد که جانشین رهبری باید با سیاستهای آنها همسو باشد.

با این وجود، علیرغم سیطره بیت رهبری و سپاه پاسداران بر مساله تعین جانشین رهبری ولی به نظر می رسد که برخی از گروه ها و جناحهای سیاسی و همچنین فرماندهان نظامی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی گزینه های دارند. چراکه، بعضی از سران رژیم طرحهایی برای انجام یک اصلاح کلی در ساختار رژیم جمهوری اسلامی آنهم با حذف پست رهبری یا تضعیف صلاحیتهای رهبر ارائه داده اند. از گروه هایی که برای تصاحب پست رهبری تلاش داشته همانا نزدیکان خانواده لاریجانی ها که در حال حاضر هم اینکه قوه قضائیه و هم قوه مقننه را در دست دارند، هستند. گفتنی است که خانواده لاریجانی از معدود خانواده هایی است که چشم به پست رهبری و گسترش نفوذ خود در ایران را دارند.

این تشکلات و جناحها علیرغم پنهان بودن آنها ولی اهداف و مقاصد این تشکلات برای رژیم و سپاه پاسداران شناخته شده است که تشکل علی حجازی، که تلاش می کرد صادق لاریجانی را جانشین رهبری کند که با مخالفت مجتبی خامنه ای که قصد رهبر شدن نیز داشته، مواجه شد. لازم به ذکر است که اکثر ایرانیان از به رهبری رسیدن مجتبی خامنه ای هراس دارند. چراکه، مجتبی جنایتکار و دشمن انسانیت و با توسعه و پیشرفت ایران و صلح و دوستی در منطقه مخالف است. مجتبی خامنه ای، یکی از عمده ترین شخصیتهای رژیم جمهوری که ساستهای مداخله جویانه این رژیم را در منطقه دنبال و طراحی می کند. همچنین، مجتبی نیز در سرکوب حرکت سبز در سال ۲۰۰۹ نقش مهمی ایفا کرد و با تزویر و جعل نتایج انتخابات محمود احمدی نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری اسلامی نشاند.

در چنین شرایطی که رژیمهای دیکتاتور قدرت را در دست دارند هیچ یک از مسؤولین و سران نمی تواند مخالفت خود را با سیاستهای رژیم اعلام کند. چراکه، هراس دارد جان خود را از دست بدهد ولی به فعالیتهای سری و پنهان روی می آورد تا اینکه فرصت مهیا شود. لذلک،  می بینیم که برخی از شخصیتهای رژیم مانند محمد خاتمی، علی حجازی، حسن روحانی و علی لاریجانی و بسیاری دیگر وفاداری خود را به رهبر ایران اعلام می کنند ولی در واقع آنها برای تضعیف نقش رهبری و سپاه پاسداران به صورت سری و مخفیانه فعالیت می کنند.

از طرحهای خبیث دستگاههای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی سیطره کامل بر اوضاع کشور است تا از هرگونه نافرمانی و مخالفت مسؤولان رژیم را جلوگیری کنند. از جمله این طرحها دادن پست های مهم دولتی به مسؤولان مخالف در نهادهای مهم کشوری است و یا اینکه با اتهام آنها به انجام اختلاس و فساد اقتصادیو اداری مسؤولین مخالف را به اعدام تهدید تا از این رو وفاداری آنها را رژیم جمهوری اسلامی تضمین کنند.

از اتهامات وارده به مخالفان جمهوری اسلامی و مسؤولین متمرد می توان به جاسوسی برای دشمنان ایران، مفسد اقتصادی، مفسد فی الارض و خیانت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از این نوع اتهامات تا بهانه برای سرکوب هر کسی که قصد نافرمانی داشته باشد، اشاره کرد.

مركز مطالعات وتحقيقات المزماة

15 نوامبر 2018