بخش: جزیره های اماراتىي اشغال شده

مکانیسم های اماراتی برای حل و فصل موضوع “جزایر سه گانه اشغالی”

مقدمه: مکانیسم های مورد رجوع در حل و فصل منازعات بین المللی و از جمله مرزی، بر اساس قوانین و هنجارهای بین المللی، متنوع و گوناگون است. این مکانیسم ها ...

بیشتر بخوانید

جزایر سه گانه؛ آینه ای از انعکاس حق طلبی امارات بر انعطاف ناپذیری توسعه طلبی ایران

مقدمه: جزایر اماراتی ابوموسی و طنب کبری و طنب صغری در نزدیکی ورودی تنگه باب السلام ( که ایران نام جعلی هرمز بر آن گذاشته است) در خلیج عربی، که ...

بیشتر بخوانید
12