تفاوت ميان توسعه و ایدئولوژی توهم

ماهیت کاری من همانا مطالعه رسانه های جمهوری اسلامی برای فهم دیدگاه ورویکرد مقامات تهران و مدیریت کشوری آنها به ویژه اولویاتهای گفتمان رسانه ای ایران. حال، به عنوان یک نظاره گر به امور سیاسی ایران روزانه با بسیاری از مسائل شگفت انگیز و عجیب برخورد می کنم که به نظر می رسد اهداف اصلی رسانه های جمهوری اسلامی گمراه کردن ملتهای ساکن جغرافیای سیاسی ایران و دیگر مردم منطقه و جهان می باشد. کما اینکه، از اهداف دیگر رسانه های جمهوری اسلامی ایران تحریف واقعیتها و ایجاد رعب و وحشت میان ملتهای ایران بوده و می توان گفت که عموم جامعه جهانی در برابر سیاسیهای مقامات جمهوری اسلامی ایستاده اند.

همچنین، مطبوعات وابسته به عقب مانده ترین رژیمهای کنونی جهان که همانا رژیم جمهوری اسلامی ایران می باشد از ملت امارات متحده عربی و دولت حکیم آن به عنوان ملتی عقب مانده، صحرا نشین و ملخ خور یاد شده است!

آنچه معلوم است این خصومتها و دشمنی که توام با نفرت شدید است به نگاه نژادپرستانه قوم فارس به دیگر ملتهای منطقه به ویژه ملت عرب است. جالب اینجاست که نویسنده این مقاله که یک شهروند اماراتی است و اجداد وی اماراتی هستند نه با چشم خود کسی را دیده که ملخ خورده و نه اینکه شنیده است که شهروندان اماراتی ملخ خور بوده اند. بنابراین، ادعای روزنامه های جمهوری اسلامی ایران افترای بیش نیست و در راستای تخریب همسایگان تلقی می شود.

مساله ای که بسیار عجیب به نظر می رسد این است که رسانه های رژیم نادان ایران برای کسب رضای شهروندان خود که در بدترین شرایط معیشتی به سر می برند، اقدام به فریب کاری و ترویج دروغ و کذب نموده است.

حال، اگر نگاهی موشکافانه به اوضاع ایران داشته باشیم باید ایرانیها به این پرسش پاسخ دهند که جایگاه ایران در شاخص های اقتصادی و جهانی چیست و در چه رتبه ای قرار دارد؟ بدون شک، در صورت مقایسه میان دولت امارات متحده عربی و رژیم جمهوری اسلامی ایران، به ضرر ایران خواهد بود. چراکه، رژیم جمهوری اسلامی درآمدها و ثروت کشور را برای ترویج خرافات و افسانه ها و همچنین برای حمایت مالی و تسلیحاتی گروهکهای فرقه ای و طائفه ای و تحریک آنها برای تخریب کشورهای منطقه است.

برای شرح این تفاوت موجود بین پیشرفت و توسعه روزافزون کشور امارات متحده عربی و دستاوردهای دولت ابوظبی که زبانزد جامعه جهانی است و ایدئولوژی جمهوری اسلامی ایران و ترویج خرافات و توهمات آن، کافی است نگاهی گذرا به دستاوردهای دولت امارات متحده عربی و شاخص های جهانی این کشور داشته باشیم.

جالب اینجاست که قرار گرفتن امارات متحده عربی که رده های بالای شاخص های جهانی آنهم در همه زمینه ها، مساله جدیدی نیست و آمار و گزارشهای معتبر بین المللی گویای این مساله است. به ویژه، موسسات اندازه گیری کیفیت بین المللی معمولا رتبه بندی های آنها بسیار دقیق است که با معیارهای علمی و میدانی دقیق و برگرفته شده از واقعیتهای کشورها است.

با مطالعه شاخص های استاندارد دولت امارات متحده عربی که در گزارشThe Spectator Index که در زمینه شاخص های استانداردهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، ورزشی، علوم و تکنولوژی فعالیت می کند، آمده در می یابییم که شاخص های استاندارد دولت امارات به شرح ذیل بوده است: امارات در جایگاه اول جهان از نظر بهترین راهها و جاده ها، دومین کشور جهان از نظر بهترین فرودگاهها، خدمات برق و انرژی رتبه ۲۰ جهان را به خود اختصاص داده، از نظر آموزش و پرورش در رتبه نهم (۹) جهان قرار دارد، در حوزه ریاضیات و علوم در جایگاه ۱۳ جهان قرار دارد، در زمینه اختراع رتبه ۲۵ جهان را به خود اختصاص داده، از نظر امنیت جایگاه دوم جهان را از آن خود کرده و اما از نظر اعتماد شهروندان به امور سیاسی و مدیریت دولتی در جایگاه دوم جهان قرار گرفته است.

اما در زمینه صنعت شاید بعضی ها نمی دانند که دولت امارات متحده عربی در رده های اول جهان در تولیدات نظامی و علوم فضانوردی قرار دارد. در زمینه انرژی هسته ای دولت امارات از لحاظ کارایی وامنیتی در مصاف کشورهای اول جهان قرار دارد و با آنها در رقابت است. به هر حال، دستاوردهای دولت امارات متحده عربی به سود جهان عرب و منطقه است. در نهایت نباید فراموش کرد که پاسپرت امارات متحده عربی جایگاه اول جهان را به خود اختصاص داده است و این دستاورد عظیم به دلیل اقتصاد قوی و روابط خوب و محکم دولت امارات با جامعه جهانی است. با این وجود، آیا رسانه های رژیم جمهوری اسلامی این جرات را دارند تا با شهروندان ایرانی به طور شفاف صحبت کنند و به آنها بگویند که شهروندان صحرا نشین امارات به راحتی می توانند بدون ویزا وارد ۱۷۳ کشور جهان شوند؟

حال، به دور از آمار و شاخص ها، با اینکه بعضی ها واقعیتهای زندگی را در کشور امارات تجربه نکرده اند ولی کسانی که مقیم امارات هستند و مسافرانی که از این کشور دیدن می کنند به راحتی می توانند به این مساله پی ببرند که مقامات کشوری و ارگانهای ذی ربط تا به حال تلاش های مضاعفی برای افزایش سطح شاخص های رضایت و شادی جامعه انجام داده و جالب اینجاست که این مساله تنها یک شعار نیست بلکه یک واقعیت به تمام معنا است.

همچنین، در صورتی که منطقه در مرحله پیشرفت، رفاه، توسعه و صلح قرار دارد یقینا از شاخص های فوق الذکر امارات متحده عربی به سهولت می توان از آن گذشت ولی در واقع بسیاری از کشورهای منطقه که از تروتهای عظیمی برخوردار هستند در شرایط بسیار بد قرار دارند و اموال این کشورها برای حمایت از پروژه های مخرب و ایديولوژی و افراط گرایی در منطقه هزینه شده است. البته، این در حالی است که فقر و بیکاری در این کشورها گسترش یافته و ایران که در ترویج خرافات مذهبی و فرقه ای فعالیتهای می کند، در راس این کشورها قرار دارد. بدتر از این همه، رژیم جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد تا برای پیشبرد خرافات خود می خواهد به موشکها نظامی که هزینه هنگفت برای مردم ایران داشته مسلح شود. ملتهای جغرافیای سیاسی ایران با مجموعه از آخوندها روبرو هستند که اصلا نه به فکر آنها هستند و نه به فکر کشور و مدیریت آن هستند.

جدی ترین و خطرناک ترین مساله این است که رژیم جمهوری اسلامی ایران به حمایت و گسترش خرافات و مسائل فرقه ای در جامعه ایران بسنده نکرده و در قانون اساسی رژیم ایران آمده است تا این خرافات را به منطقه و جهان صادر کند. رژیم جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف خود گروهکهای شبه نظامیان ایجاد و راه اندازی کرده و وارد یک سری ائتلافات منطقه ای برای نفوذ در کشورهای منطقه به منظور پرورش افراط گرایی اقدام کرده است. گفتنی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران به اقلیتهای مسلمان در کشورهای خارجی به ویژه در کشورهای فقیر که کشورهای آفریقایی در راس قرار دارند، نفوذ و رخنه کرده است.

همه این گسترش ایدئولوژی به منظور صدور تفکرات فرقه ای، طایفه ای و ایجاد شکاف و ناامنی میان جوامع بشری بوده که هزینه های مالی هنگفت برای مردم ایران داشته است. حال، علیرغم این همه، ولی رژیم جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارد به پروژه تخریبی خود ادامه دهد و برای پیشبرد این پروژه خبیث حملات رسانه ای عظیم تا به کنون به راه انداخته تا از این رو با فریب ملتها و اقلیتها قومی در جغرافیای سیاسی ایران این پروژه تحقق یابد.

بدون شک، چنانچه بخواهیم رتبه ای به رژیم جمهوری اسلامی ایران بدهیم یقینا جایگاه اول جهان در هزینه کردن درآمدهای مالی دولت برای اجرای پروژه های ایدئولوژی، خرافات و توهمات مذهبی را به خود اختصاص خواهد داد. در مقابل، رژیم ایران هیچ دستاوری برای متحدان منطقه ای خود نداشته جز گسترش فقر، بیماری، ویرانی و جنگ که امنیت و ثبات ملتهای را به خطر انداخته، چیزی به همراه نداشته است و برای مثال، پروژه ایران در سوریه و عراق و نحوه پیشبرد این پروژه و رویکرد تهران در تعامل با دولت سوریه و عراق و یکپارچگی این کشورها گویای این مدعا است.

در همین راستا، بدون شک رژیم جمهوری اسلامی ایران به دنبال امنیت و ثبات در عراق، یمن و سوریه آنهم در چارچوب یک دولت نوین نیست و نبوده و مساله تشویق شبه نظامیان و گروهکهای طایفه و حمایت نظامی و مالی از آنها نیز گویای این مساله است و رژیم جمهوری اسلامی برای متحدان خود چیزی جز ابزار ویرانی و شعارهایی که آنها را به سایه چاله ها خواهد کشاند چیزی دیگر نخواهد داشت.

  دكتر: سالم حميد

27 يونيو 2019

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن