المزماة

 درباره ما:

مرکز المزماة عبارت است از مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی که ضمن دارا بودنِ رویکرد یکپارچه، بر اساس ارائه ی مطالعات و تحقیقات مختلف و اخبار و نظرات گوناگون کار می کند. همچنین مرکز به مطالعات و پژوهش های ملی وآنچه به امارات در تمام سطوح متعلق است، اختصاص دارد. همانطور یک مرکز مستقل توسط دکتر سالم حمید به منظور تمرکز بر روی مسائل داخلی امارات وانعکاس آنها بر سطح عربی و بین و المللی تاسیس شده است.


المزماة :

"المزماه" کیسه ای که با ساختار "جدول مانند" که از ترکه یا چوب کوتاه نخیل ساخته می شود. و آن به صورت مارپیچی وبه شکل سبد برای استفاده  در زمینه های گوناگون بکارگرفته می شود.

ماهیگیران نیز در زمانی که تجارت مروارید در امارات متحده عربی، شاهرگ اقتصادی کشور بود، برای حمل صدف و مروارید گرانبها از آن اسفاده می کردند و المزماة از دیدگاه ما، "نمادِ" اماراتی "سبد" می باشد که آن را مملو از اطلاعات، اخبار، مطالعات، پژوهش ها و نظرات می کنیم و جهت استفاده  به شما تقدیم خواهیم کرد تا بتوانیم به همه خدمتی عرضه کرده باشیم.


فعالیت های مرکز:

مرکز "المزماه"، طی این مدت کوتاه، فعالیت های خود را در سه محور اصلی مسائل امارات، مسائل مصر و مسائل ایران آغاز کرده که شامل طیف بزرگی از پژوهش هایی است که بنحوی نامتناقض با چشم انداز ملی در کشور امارات متحده عربی در ابعاد داخلی، خلیجی، عربی و منطقه ای می باشد که مرکز در ثمره های پژوهشی خود بر عمق استراتژیک عربی وبرتری منفعت عربی به عنوان مبداء اساسی، خواه در رویکرد سیاسی کشور امارات، خواه در انتشارات پژوهشی مرتبط با فایل های منطقه ای، تاکید دارد.

 

در زمینه تحقیقات، مرکز، علاوه بر تمرکز بر سیاست خارجی دولت امارات، در سطح ملی بسیاری از تحقیقات و مطالعات را در مورد سطح و فرآیند های توسعه در کشور امارات متحده عربی و نقش آن در توسعه کشور های عربی و اسلامی انجام داده است. بیشتر این تحقیقات برای ترویج مفهوم هویت ملی در امارات متحده عربی و برجسته کردن جنبه های فرهنگی کشور متمرکز شده است. همچنین مرکز، یک فایل خاص مربوط به جزایرِ سه گانه ی اشغال شده ایجاد کرده است. بر اساس این رویکرد، مرکز مطالعات و پژوهشهای "المزماه" مسابقات پژوهشی از قبیل "خانه، یکپارچه است" که در نوع خود جدید است را برگزار کرده است که هدف آن، جذبِ شرکت کنندگان از شهروندان و ساکنان کشور جهتِ تقویتِ روحیه تعلق به کشور امارات و تهیه مجموعه باارزش از تحقیات و پژوهش ها در مورد مسائل ملی امارات و آنچه در اعتلای پرچم امارات سهم دارد، می باشد.

 

همچنین مرکز، مسابقه ای در مورد "حقوق بشر در قانون اساسی امارات" و نیز مسابقه ی پژوهشی و سینمایی دیگری درباره انسجام آداب و رسوم در کشور امارات به رغم متغیر های مدرن، اجراء کرده است. علاوه بر آن، تعدادی از سمینار های آگاهی رسانی ملی و تعدادی از انتشارات ورقی و تولید سینمایی که به تقویت روح تعلق در کشور امارات کمک می کند را تهیه وبرگزار کرده است.

 

همچنین در مرکز مزماة، بسیاری از تحقیات و مطالعات درباره ی مسائل مصر در دوره بین ژوئن و نوامبر سال 2013، از طریق مطالعه ی تمام مسایل و تهدیداتی که مصر با آن روبرو بوده است و نشان دادن حجم مشکلات ایجاد شده در آن و همچنین روشن کردن موقعیت امارات متحده عربی در حمایت از مردم مصر، انجام گرفته است .

 

 همچنین در مورد مسائل ایران، تحقیقات و مطالعات زیادی از تجزیه وتحلیل سیاستهای داخلی و خارجی ایران، سیاست های توهم آمیزی که برای ترویج آن در منطقه تلاش می کند وخطر ناشی از آن، روابط خارجی آن و دخالت در امور کشور های عربی، انجام شده است. قابل توجه است که تحقیقات و مطالعاتی که در مورد ایران صورت گرفته و می گیرد، بخش اعظم آن، از داخل ایران وتوسط مردمی که تحت تصرف ایران هستند، بویژه منطقه عربی الاحواز تهیه شده است.

 

مرکز، همچنین تحولات منطقه را، اگرچه بنحوی کمتر از کشورهای دیگر، اما نادیده نمی گیرد. وشاهد هستیم که علاوه برتحقیقات و مطالعات انجام شده در مورد امنیت منطقه ی خلیج عربی، تعدادی از تحقیقات، درباره خلیج عربی، تونس، سوریه، فلسطین، لیبی، یمن و ترکیه از چند زاویه ی مختلف صورت گرفته است.

 

همچنین، مرکز تعدادی از جلسات هم اندیشی از جمله : پروژه چشم انداز مسیر جدید برای اندیشه اسلامی، ریشه های توطئه علیه امارات متحده عربی، خطرات و طرح های اخوان مسلمین در آینده مصر وخلیج عربی وامارات متحده عربی وتاریخ اخوان مسلمین را برگزار کرده است.


مرکز، مجله ای بنام کشاف المزماة (ديده بان المزماة) را به صورت هفتگی منتشر می کند که در آن مهمترین مسایل جاری در جهان عربی، همراه با گروهی از کتابهای منتشر شده در همان رویکرد که با دیدگاهی معاصر نسبت به مسائل دولت امارات نظر انداخته، مورد بحث قرار می گیرد.

 

گسترش مرکز:

افزایش پیگیری فعالیتهای مرکز چه در کشور امارات متحده عربی وچه در جهان عرب، نشان دهنده ی توانایی مرکز از طریق فعالیتهایش، در جذب و ترسیخ اندیشه های خود می باشد چه در میان شهروندان کشور های عربی و چه در میان شهروندانِ خارج از مرزهای جهان عرب وبویژه ایرانیان، که می توانند به زبان عربی تکلم کنند.

 

این مرکز امیدوار است که پایگاه اطلاعاتی گسترده ای از تحقیقات را هم برای شهروند عربی و هم برای پژوهشگر سیاسی وحتی تصمیم گیرنده سیاسی، تاسیس کند واین از وظایف اصلی مراکز تحقیقات بین المللی است. شاخص هایی که مرکز بر اساس آنها فعالیت می کند نشان دهنده ی تنوع فکری است که به بالا بردن سطح خروج های پژوهشی یاری می رساند.


مرکز مطالعات و تحقیقات المزماة