فعالیت های ما

فعالیت ها:

مطالعات و پژوهش:

مرکز "المزماه" مرکزی است مطالعاتی و پژوهشی که مطالعات و پژوهشهای گوناگون را بر اساس یک متدولوژی روشن انجام می دهد  ومطالعات مذکور را از طریق وب سایت ودفتر مرکزی خود، در اختیارِ عموم مردمِ امارات، عرب و همه کسانی که مایل به کشف حقایق در مورد موضوعات گوناگون هستند، قرار می دهد.

همچنین این مرکز، توانایی ارائه ی خدمات مذکور به شرکت ها، مؤسسه ها و افرادی که مایل به کاوش عمیق تر در مسایل خاص بویژه در ارتباط با کشور امارات می باشند، را دارد. بطوریکه افرادِ محقق را با مطالعات و تحقیقات در مسائل مختلف، پربار  می کند.

مرکز "المزماه" برای رسیدن به این هدف، کارشناسانی را در زمینه های مختلف تاریخی، فرهنگی و سیاسی جهت پوشش بعد علمی وکارشناسی این مطالعات به خدمت می گیرد.

 

خدمات دانشگاهی:

مرکز "المزماه" از طریق خدمات متنوع دانشگاهی، دانشجویان را در مسیر درسی وعلمی خود در دانشگاه و مافوق آن، یاری می کند که از جمله این خدمات بشرح زیر می باشند:

مرکز، به دانشجویانی که خواهان ادامه تحصیل در دانشگاه های داخل یا خارج امارات هستند، از طریق یاری رساندن آنها در انتخاب رشته و دانشگاه مناسب، خدمات مشاوره ای می دهد.

همچنین مرکز، از طریق متخصصان و کارشناسان خود، دانشجویان را در زمینه پژوهش های متنوعِ آنها به منظور ارتقای علمی و دانشگاهی کمک می کند.

مرکز "المزماه"، به دانشجویانِ تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکتری از طریقِ کمک آنها در انتخابِ دانشگاه های مناسب، ونیز از طریق آموزش آنها برای تکمیل پایان نامه ها و تحقیقات خود جهت فارغ التحصیل شدن در رشته و دانشگاه مناسب، اهتمام ویژه ای می دهد. این خدمات، خدماتی است مشاوره ای، متناسب با قوانین و مقرراتِ حرفه ای دانشگاه ها چه در داخل امارات و چه در خارج آن می باشد.

 

انتشارات:

مرکز "المزماه"، خدماتِ انتشار کتاب ها و نشریات در زمینه های گوناگونِ فرهنگی، تاریخی و علمی و در تخصص های مختلف از قبیل رمان، داستان، علم، گردشگری و شعر ارائه می دهد. مرکز ، علاوه بر خدماتِ چاپ،  انتشار و توزیع، این روند را به شیوه ای یکپارچه، از طراحی فنی و بررسی مواد تا ارائه خدمات مشاوره ای به نویسندگان و مؤلفان انجام می دهد. مرکز از جوانان مستعدِ ودارای محصول باارزش جهت انتشار در امارات، از طریق فراهم آوردن جنبه های مشاوره ای و ارزشیابی دقیق از تالیفات آنها، پشتیبانی می کند.

 

خدمات رسانه ای:

مرکز "المزماه"  از طریق تجربه کارکنان خود در بخش رسانه ای، خدمات ویژه ای را برای افراد و نهادها فراهم می کند. بطوریکه خدمات روابط عمومی یکپارچه بر اساس مفهوم ارتباط با رسانه های خصوصی و عمومی، و ارتقای رسانه ها و برنامه های رسانه ای یکپارچه، وایجاد کنفرانس های مطبوعاتی و تهیه وانتشار اخبارِ شرکتها ونهادها را ارائه می دهد. یعنی خدماتی که این مرکز ارائه می دهد، خدمات رسانه ای پیشرفته ای هستند که  از طریق تجربه دست اندرکاران خود، به همه کسانی که مایل هستند، ارائه می شود.

 

مرکز "المزماه" خدمات آموزشی خود را توسط کارشناسان متخصص در بخش رسانه و خبرگزاری ونیز از طریق همکاری با رسانه ها و نهادهای مشهور ارائه می دهد. دانشجویان رشته های رسانه ای وخبرنگاری در کشور امارات هم می توانند از این خدمات عالی بهره ببرند.


سایت اینترنتی:

سایتِ اینترنتی مرکز، سایتی است قابل دسترس که شامل خدماتِ جستجوی مهمترین کتابهای عربی و بین المللی، دسترسی به مهمترین روزنامه های عربی، وهمچنین علاوه بر انعکاس خبرهای توییتر وفعالیت های برخی از چهره های سیاسی، شامل گالری فیلم ها و کلیپ های سیاسی ملی و عربی می باشد که به مثابه ی عملی است اندیشه پژوهشانه، نسبت به فعالیتهای مرکز و خدمات وابسته به آن می باشد.

 

مرکز مطالعات و تحقیقات المزماة