نزدیک شدن رژیم قطر به سیاستهای مخرب جمهوری اسلامی ایران بزرگترین هدیه ای است که دوحه به تهران داده است. چراکه، ایجاد اختلاف میان کشورهای منطقه و ضربه زدن به امنیت این کشورها در راس سیاستهای توسعه طلبانه جمهوری اسلامی از بدو به قدرت رسیدن تاکنون بوده است. قطر بدون اینکه چیزی عاید آن شود خدمات فراوانی به پروژه مخرب جمهوری اسلامی ایران ارائه داده و متاسفانه امروز دیگر توانایی برگشت را ندارد.

کافی است با مطالعه اخبار و گزارشات رسانه های جمهوری اسلامی ایران و رژیم قطر ب این مساله پی خواهیم برد که این دو تنها در راستای ایجاد فتنه و ضربه زدن به مناسبات بین المللی کشورهای منطقه فعالیت می کنند. رسانه های قطری و ایرانی برای ضربه زدن به روابط برادرانه میان امارات متحده عربی و ممکلت عربی سعودیه فعالیتهای مشترکی انجام داده و به نظر می رسد که هماهنگی میان این دو به ویژه در هفته های اخیر، چشمگیر بوده و در بسیاری موارد اخبار و گزارشهای آنها شبیه هم بوده و حتا عناوین و موضوعات مطرح شده یکی بوده است.

ایران همچنان بر سیاستهای رسانه ای خود که همانا احیای دوره های گذشته که استعمار در آن نقش داشته اصرار دارد تا از این رو بتواند افکار عمومی را فریب داهد. ولی شگفت اینجاست که رسانه های قطری کورکورانه از رسانه های جمهوری اسلامی تبعیت می کند و این مساله در ایجاد اختلاف میان کشورهایی که در رویارویی با رژیم ایران هستند کمک خواهد کرد.

حال با مطالعه ای عناوین و موضوعات مطرح شد در رسانه های رژیم ایران و قطر درمی یابیم که مساله نخست همانا ضربه زدن به روابط برادرانه کشورهای عربی است که امارات متحده عربی و روابط استراتژیک آن با مملکت عربی سعودی در راس این موضوعات بوده و هست. چراکه، مملکت عربی سعودی رهبری دنیای اسلام را یدک می کشد و این مساله رژیم ایران را به شدت عصبانی کرده است. گفتنی است که ریاض از گسترش سیاستهای طایفه ای مخرب تهران در بسیاری از کشورهای عربی و مسلمان جلوگیری کرده است.

مساله دومی که رسانه های جمهوری اسلامی و قطری از آن سوءاستفاده می کنند مساله سازش با اسرائیل و رژیم اشغالگر صهیونستی است. متاسفانه این دو با دروغ و جل واقعیتها در تلاش هستند تا به مواضع ثابت امارات و سعودی در قبال قضیه فلسطین ضربه بزنند.

بدون شک، تلاشهای خبیث ایران در منطقه دیگر تکرار نخواهد شد و مساله قطر استثنا است. چراکه، تجربه به ما نشان داده که رژیم جمهوری اسلامی رژیم خطرناکی است و سیاستهای آن بر ایجاد و گسترش فتنه استوار است. در این بین شواهد زیاد است و مساله لبنان و حزب الله که امنیت و ثبات این کشور را به خطر انداخته، نمونه روشنی است.

به هر حال، مساله حزب الله لبنان همان چیزی است که جمهوری اسلامی به دنبال آن است تا با پرورش و راه اندازی گروهکهای طایفه ایی کشورهای عربی را تضعیف کند.

درست است که ایران از داخل با بحرانها و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی خطرناکی روبرو است ولی رژیم جمهوری اسلامی هیچوقت دست از سیاستهای مخرب و طایف ایی خود نخواهد کشید و اوضاع اقتصادی بد و شرایط معیشتی وخیم ملتهای جغرافیای سیاسی ایران آخرین مساله ای که مقامات جمهوری اسلامی به آن توجه دارند

بنابراین، رژیم جمهوری اسلامی به سیاستهای توسعه طلبانه خود ادامه خواهد داد و برای پیشبرد آن در کشورهای عربی و اسلامی از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد. از سوی دیگر، برای فریب شهروندان ایرانی تا به حال در بسیاری موارد به آنها دروغ گفته و همچنان به فریبکاریهای خود ادامه می دهد و هیچگونه احترامی به ملتهای این کشور قائل نیست. مهم این است که رژیم جمهوری اسلامی همچنان در قدرت بماند.

مركز مطالعات وتحقيقات المزماة

18 مارس 2019