Tags: "انتخابات"

بحرانهای داخلی ایران و وضعیت معیشتی مردم

با مطالعه گزارشات درز شده از مرکز آمار ایران نشان می دهد که شرایط داخلی این کشور به مرحله بسیار خطرناکی رسیده و به نظر می رسد که یک آلترناتیو ...

بیشتر بخوانید

حمله گسترده رژیم ایران برای بازداشت روزنامه‌نگاران، پیش از انتخابات آتی

با یک اقدام برنامه‌ریزی شده و پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار حوادث ۲۰۰۹، مقامات امنیتی ایران با حمله به روزنامه‌نگاران، فعالین سیاسی و حقوقی اقدام به بازداشت آنها کرده تا ...

بیشتر بخوانید